Close

Tóth Erzsébet Fanni

társadalomkutató (civil meghívott nyilvános pályázat útján)

A Bíráló Bizottság munkájában is fontos szerepet kap a részvételiség elvárása, ezért a Bíráló Bizottság munkájában nyilvános pályázat útján kiválasztott civil meghívott is részt vesz.

Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutatóként és egyetemi oktatóként dolgozik a bécsi Sigmund Freud Egyetemen. Kutatásai során, illetve oktatóként is gyakran nyúl a művészetek eszköztárához, amiért az Osztrák Oktatási Minisztérium elmúlt évben „Ars Docendi” díjjal jutalmazta. Négy és fél éve alapította meg, és vezeti azóta is a „Femspace” elnevezésű női szervezetet, melynek célja, hogy külföldön új lehetőséget és újrakezdést kereső magyar nőknek szakmai védőhálót biztosítson. A szervezet az évek alatt túlnőtte kezdeti határait, önkéntesek sokaságával működő, havi rendszerességű szakmai workshopokat és nemzetközi mentorprogramot működtető nőügyi képviseletté vált. Közösségi média felületein és rendezvényein állandó téma a nők emlékezete, a nők tudományos és szakmai sikereinek ünneplése, női szerzők műveinek népszerűsítése.

A civil képviselői pályázat ezen a linken érhető el.

NŐK HÁZA PROJEKT

Sanja Iveković

Workshop, multimédia installáció, média munka

1998 – folyamatban lévő projekt

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

A PROJEKTRŐL

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt 1998-ban kezdődött Sanja Iveković művész kezdeményezésére, amely helyspecifikus installáció és különböző nyomtatott anyagok (szövegek, képeslapok, plakátok) formájában valósult meg. Alkalmanként sajtókonferenciákon és vetítéseken ismerhette meg a projektet a széles közönség.

Első fázisban a művész kapcsolatot létesített a helyi női szálláson élő zaklatott, vagy családon belüli erőszaknak kitett nőkkel, akikkel szorosan együttműködött. A workshop keretében a művész lenyomatot vett az arcukról, a szállás lakói pedig elbeszélték illetve röviden leírták saját történeteiket. A művész a női „maszkok“-ból és a szövegekből hozta létre installációit különböző, specifikus helyszíneken.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

Ezideig Zágrábban, The Autonomous House; Luxemburgban, The Fraenhaus; Bangkokban, The Bangkok Emergency Home; Koszovóban, Pején Safe House; Genovában,Casa per le donne; Belgrádban, The Center for Women and Children; Utrechtben, Vie-Ja és Isztambulban, Mor Cati valósult meg a projekt.