Close

Civil delegált a Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete projekt bíráló bizottságában

A pályázók közül Dr. Tóth Erzsébet Fannit tartják a legalkalmasabbnak a kitűzött feladatra

Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános felhívás által nyitotta meg a lehetőséget, hogy a szakma jeles képviselői mellett a civil szféra is képviseltesse magát az Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete projekt keretében megvalósítandó nyilvános, nemzetközi képzőművészeti pályázat Bíráló Bizottságában.

A felhívásra összesen 11 pályázat érkezett be, ezek mindegyike érvényes volt. A két lehetséges kategóriát figyelembe véve érkeztek magánszemélyként és civil szervezet képviseletében is jelentkezések. A civil szervezetek között művészeti, vallási, és társadalmi emlékezet területén tevékenykedő is szerepel, a magánszemélyek között pedig családi elbeszélések egyéni feldolgozásán alapuló, és más traumák segítésével, a női összetartozással és szolidaritással napi tevékenységként foglalkozó jelentkezők is akadtak, a témák tehát lefedték pályázati kiírás teljes spektrumát. Valamennyi pályázat más-más irányból közelítette meg a tematikát és teljesítette a felhívásban szereplő elvárást, mely a téma alapos társadalmi feldolgozását, és a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni fellépés kérdésének minél mélyebb, és szélesebb spektrumon megvalósuló ábrázolását tűzte ki célul. A pályázatok sokszínűsége és egymástól eltérő, de egyaránt fontos tematikájuk miatt az Állandó Bizottság számára komoly kihívás volt a döntés meghozatala.

A projekt Állandó bizottsága áttekintette valamennyi beérkezett pályázati anyagot, és a megadott szempontok mentén alakította ki álláspontját. Ezek alapján a pályázók közül Dr. Tóth Erzsébet Fannit tartják a legalkalmasabbnak a kitűzött feladatra.

Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutatóként és egyetemi oktatóként dolgozik a bécsi Sigmund Freud Egyetemen. Kutatásai során, illetve oktatóként is gyakran nyúl a művészetek eszköztárához, amiért az Osztrák Oktatási Minisztérium elmúlt évben „Ars Docendi” díjjal jutalmazta. Négy és fél éve alapította meg, és vezeti azóta is a „Femspace” elnevezésű női szervezetet, melynek célja, hogy külföldön új lehetőséget és újrakezdést kereső magyar nőknek szakmai védőhálót biztosítson. A szervezet az évek alatt túlnőtte kezdeti határait, önkéntesek sokaságával működő, havi rendszerességű szakmai workshopokat és nemzetközi mentorprogramot működtető nőügyi képviseletté vált. Közösségi média felületein és rendezvényein állandó téma a nők emlékezete, a nők tudományos és szakmai sikereinek ünneplése, női szerzők műveinek népszerűsítése. A kutató-oktató tevékenység mellett ez a komoly társadalmi szerepvállalás volt fontos tényező a Bíráló Bizottság civil tagjának kiválasztásakor.

A képzőművészeti pályázatról, valamint a teljes Bíráló Bizottság összetételéről és tagjairól is további információk találhatóak az Emlékmű menüben.

NŐK HÁZA PROJEKT

Sanja Iveković

Workshop, multimédia installáció, média munka

1998 – folyamatban lévő projekt

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

A PROJEKTRŐL

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt 1998-ban kezdődött Sanja Iveković művész kezdeményezésére, amely helyspecifikus installáció és különböző nyomtatott anyagok (szövegek, képeslapok, plakátok) formájában valósult meg. Alkalmanként sajtókonferenciákon és vetítéseken ismerhette meg a projektet a széles közönség.

Első fázisban a művész kapcsolatot létesített a helyi női szálláson élő zaklatott, vagy családon belüli erőszaknak kitett nőkkel, akikkel szorosan együttműködött. A workshop keretében a művész lenyomatot vett az arcukról, a szállás lakói pedig elbeszélték illetve röviden leírták saját történeteiket. A művész a női „maszkok“-ból és a szövegekből hozta létre installációit különböző, specifikus helyszíneken.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

Ezideig Zágrábban, The Autonomous House; Luxemburgban, The Fraenhaus; Bangkokban, The Bangkok Emergency Home; Koszovóban, Pején Safe House; Genovában,Casa per le donne; Belgrádban, The Center for Women and Children; Utrechtben, Vie-Ja és Isztambulban, Mor Cati valósult meg a projekt.