Close

Nőkért Szabadegyetem

Elhallgatva. Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete

Beszélgetés Tatai Erzsébet művészettörténésszel

Időpont: 2023. szeptember 18. hétfő, 18 óra

A Nőkért Szabadegyetem 2023. őszi félévének első vendége TATAI ERZSÉBET művészettörténész, akivel a háborúban megerőszakolt nőknek emléket állító Elhallgatva c. pályázatról fogunk beszélgetni.

2021-ben a Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával pályázatot hirdetett a háborúban megerőszakolt nők emlékművének megtervezésére és majdani megvalósítására. A pályázat egy komplex, az Elhallgatva című projektbe ágyazódik, melynek célja – egy emlékhely megalkotásán és a pályázat alapos előkészítésén keresztül – az emlékezetpolitikai konszenzus és a nők elleni háborús erőszak társadalmi megítélésének alakítása volt. A projekt honlapja kutatási felületet kínál, olvashatók rajta a témával kapcsolatos tanulmányok, interjúk a pályázat megvalósulásáról, láthatók a győztes pályaművek makettjei. Megjelent tanulmánykötet, a harminchat beérkezett pályaműből a zsűri által kiválasztott munkákból több kiállítást is rendeztek.


A Nőket Egyesület rendezvénye

NŐK HÁZA PROJEKT

Sanja Iveković

Workshop, multimédia installáció, média munka

1998 – folyamatban lévő projekt

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

A PROJEKTRŐL

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt 1998-ban kezdődött Sanja Iveković művész kezdeményezésére, amely helyspecifikus installáció és különböző nyomtatott anyagok (szövegek, képeslapok, plakátok) formájában valósult meg. Alkalmanként sajtókonferenciákon és vetítéseken ismerhette meg a projektet a széles közönség.

Első fázisban a művész kapcsolatot létesített a helyi női szálláson élő zaklatott, vagy családon belüli erőszaknak kitett nőkkel, akikkel szorosan együttműködött. A workshop keretében a művész lenyomatot vett az arcukról, a szállás lakói pedig elbeszélték illetve röviden leírták saját történeteiket. A művész a női „maszkok“-ból és a szövegekből hozta létre installációit különböző, specifikus helyszíneken.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

Ezideig Zágrábban, The Autonomous House; Luxemburgban, The Fraenhaus; Bangkokban, The Bangkok Emergency Home; Koszovóban, Pején Safe House; Genovában,Casa per le donne; Belgrádban, The Center for Women and Children; Utrechtben, Vie-Ja és Isztambulban, Mor Cati valósult meg a projekt.