Close

Előadássorozat VII.

2021. március 25.

Előadások

Bevezető: Mélyi József

Vincze Teréz: Az elmesélhetővé tétel technikái. A nők elleni háborús erőszak emlékezete filmen

Szinopszis: A világ minden táján a film mint tömegkulturális produktum és mint művészeti forma egyaránt aktív szerepet játszik a történelmi traumák emlékezetének megteremtésében és az emlékezés szerkezetének folyamatos alakításában. A film médiumán belül e kérdés szempontjából érdemes elkülöníteni a dokumentumfilmek és a játékfilmek csoportját, melyeknek emlékezetpolitikai szerkezete eltérő. Ebben az elsőadásban játékfilmekről lesz szó, arról, hogy miféle narratív technikákkal, audiovizuális megoldásokkal tesznek bizonyos játékfilmek közvetíthetővé, láthatóvá és hallhatóvá olyan eseményeket, melyeknek lényegi eleme a láthatatlanság, elmondhatatlanság és megmutathatatlanság. Három kontinensről fogok példákat hozni, hogy a háborús erőszak áldozatául esett nők történeteit megjelenítő eltérő technikákat perui, magyar és a koreai alkotásokon keresztül szemléltessem.

Schell Gergely: Emlékezés és felejtés. A katonai erőszak feldolgozásának lehetőségei

Szinopszis: A háborúk során elkövetett és elszenvedett szexuális erőszak egyszerre személyes és kollektív trauma, melynek elkövetése során nem csak az érintettek, de az egymáshoz kapcsolódás lehetősége is sérül.
A trauma története a felejtés története. Ez egyéni és kollektív szinten is igaz. A károk mérsékléséhez viszont szükségünk van az emlékezésre. Hogyan látjuk az elkövetőket és az áldozatokat a pszichológia szemével? Kik és miért válnak gonosszá? Milyen lehetőségeink vannak a szembenézésre, egymáshoz történő újrakapcsolódásra? Milyen gyakorlatokat, társadalmi és helyi kísérleteket találunk világszerte, melyek elvezethetnek bennünket a belső és a közösségi béke, sőt, talán a gyógyulás útjára? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a gyakorló pszichológus szemével.

Előadók

VINCZE TERÉZ

filmkritikus és egyetemi oktató. 2002 óta tanít filmelméletet és filmtörténetet az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékén, 2009-ben ugyanitt szerezte doktori (PhD) fokozatát filmtudományból. Filmtudományi publikáció angol, német, olasz, cseh, szlovák és koreai nyelven folyóiratokban és szerkesztett kötetekben jelentek meg. Első könyve (Szerző a tükörben: Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben) 2013-ban jelent meg magyar nyelven. 1999 óta a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat szerkesztője, 2003 és 2009 között főszerkesztője volt. A Metropolis feminista filmelméletet és filmi nőábrázolást tárgyaló összeállításainak (Feminizmus és filmelmélet 2000/4, Nőfigurák a kortárs populáris filmben 2016/1) szerkesztője.

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031633

SCHELL GERGELY

tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta. Az ELTE pszichológia szakán kapott diplomát 2011-ben, 2016-ban tanácsadó szakpszichológusként végzett, 2017 óta gyakorló családterapeuta. Óraadóként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és az MCC Mathias Corvinus Collegium Pszichológia Iskolájában.

NŐK HÁZA PROJEKT

Sanja Iveković

Workshop, multimédia installáció, média munka

1998 – folyamatban lévő projekt

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

A PROJEKTRŐL

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt 1998-ban kezdődött Sanja Iveković művész kezdeményezésére, amely helyspecifikus installáció és különböző nyomtatott anyagok (szövegek, képeslapok, plakátok) formájában valósult meg. Alkalmanként sajtókonferenciákon és vetítéseken ismerhette meg a projektet a széles közönség.

Első fázisban a művész kapcsolatot létesített a helyi női szálláson élő zaklatott, vagy családon belüli erőszaknak kitett nőkkel, akikkel szorosan együttműködött. A workshop keretében a művész lenyomatot vett az arcukról, a szállás lakói pedig elbeszélték illetve röviden leírták saját történeteiket. A művész a női „maszkok“-ból és a szövegekből hozta létre installációit különböző, specifikus helyszíneken.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

Ezideig Zágrábban, The Autonomous House; Luxemburgban, The Fraenhaus; Bangkokban, The Bangkok Emergency Home; Koszovóban, Pején Safe House; Genovában,Casa per le donne; Belgrádban, The Center for Women and Children; Utrechtben, Vie-Ja és Isztambulban, Mor Cati valósult meg a projekt.