Close

Előadássorozat III.

2020. október 15. 17.00 óra
Az előadássorozat III. része Budapest Főváros Levéltára YouTube csatornáján teljes egészében visszanézhető

A járványhelyzetre való tekintettel a személyes részvételhez előzetes regisztráció szükséges az elhallgatva@bparchiv.hu e-mail címen. A regisztrációról visszajelzést küldünk.
Maszkviselés kötelező!

Az előadásokat élőben is követhetik Budapest Főváros Levéltára YouTube csatornáján!

Előadások

Moderátor: Róka Enikő

Svégel Fanni: Nemi erőszak az első világháborúban: felmerülő kérdések, lehetséges források

Szinopszis: A kérdés- és problémafelvető előadás elsődleges célja, hogy áttekintést adjon az osztrák-magyar hadsereghez köthető nemi erőszak kapcsán felmerülő kérdésekről, felhasználható forrástípusokról és a legfontosabb forráskritikai szempontokról. A balkáni és keleti frontra koncentráló elemzés alapját hazai és nemzetközi haditudósítások, magyar katonanaplók, újságcikkek, orvosi vélemények és egyházi feljegyzések adják, amelyeken keresztül ráláthatunk a frontkapcsolatok bonyolult mivoltára, valamint a hadifoglyok és a helyi nők kapcsolatára is. A forrásbázis áttekintését követően az erőszak következményeinek (nemi betegségek, nem kívánt terhességek) társadalmi vonatkozásai, illetve háborút követő román megszállás alatt elkövetett nők elleni erőszak néhány aspektusa kerül tárgyalásra.

Leposa Zsóka: Nemi szerepek a köztéri emlékműveken a 19. századtól a világháborús emlékművekig

Szinopszis: Az emlékművek női figurái egészen a közelmúltig nem a történelem női (fő)szereplőinek állítottak emléket, hanem elvont tartalmakat szimbolizáltak. Az előadás típusok szerint veszi sorra a nőalakok köztéri szerepeit: lehettek allegóriák a nemzet perszonifikált győztes alakjaként, de – szintént a nemzettest korporációjaként – gyakran jelentek meg meggyötörve, áldozati szerepben. Női figurákat látunk múzsaként vagy ókori mitologikus alakként a szférákat képviselve. Láthatunk majd példát arra is, hogy a ruhás vagy ruhátlan női test – éppen testiségének köszönhetően – deheroizálva, átnevezve, többszörösen áthelyezve miként kapott új kontextusokat a történelem folyamán.

Előadók

SVÉGEL FANNI

etnográfus, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza. Történeti és társadalom-néprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, születéssel, anyasággal, születésszabályozással és a nők elleni erőszakkal foglalkozik. Mesterszakos diplomamunkáját a 20. század első felében elkövetett nemi erőszakról írta.

LEPOSA ZSÓKA

művészettörténész. 2005–2011 között a Képző- és Iparművészeti Lektorátus munkatársa, köztéri szobrokért felelős tanácsadó. A Magyar Nemzeti Galéria szerkesztő-muzeológusa, majd a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár Szoborgyűjteményének kurátora. Az ELTE Művészettörténeti Intézet doktori iskolájának doktorandusz hallgatója, jelenleg kutatói ösztöndíját tölti Reykjavíkban és az Árnesinga Művészeti Múzeum munkatársa.

NŐK HÁZA PROJEKT

Sanja Iveković

Workshop, multimédia installáció, média munka

1998 – folyamatban lévő projekt

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

A PROJEKTRŐL

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt 1998-ban kezdődött Sanja Iveković művész kezdeményezésére, amely helyspecifikus installáció és különböző nyomtatott anyagok (szövegek, képeslapok, plakátok) formájában valósult meg. Alkalmanként sajtókonferenciákon és vetítéseken ismerhette meg a projektet a széles közönség.

Első fázisban a művész kapcsolatot létesített a helyi női szálláson élő zaklatott, vagy családon belüli erőszaknak kitett nőkkel, akikkel szorosan együttműködött. A workshop keretében a művész lenyomatot vett az arcukról, a szállás lakói pedig elbeszélték illetve röviden leírták saját történeteiket. A művész a női „maszkok“-ból és a szövegekből hozta létre installációit különböző, specifikus helyszíneken.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

Ezideig Zágrábban, The Autonomous House; Luxemburgban, The Fraenhaus; Bangkokban, The Bangkok Emergency Home; Koszovóban, Pején Safe House; Genovában,Casa per le donne; Belgrádban, The Center for Women and Children; Utrechtben, Vie-Ja és Isztambulban, Mor Cati valósult meg a projekt.